آویزان شدن با یک دست

نام انگلیسی: One Handed Hang
سایر نام ها: One-Hand Hang,Hanging Lat Stretch

تصاویر آویزان شدن با یک دست

آموزش حرکت آویزان شدن با یک دست

  1. با یک دست یک سمت میله بارفیکس را بگیرید, پای خود را روی زمین و یا استپ نگه دارید, در حالی که پای شما روی زمین قرار دارد بخش اعظم وزن باید بر روی دست شما قرار داشته باشد, در این حالت به مدت بیست الی سی ثانیه باقی بمانید.
  2. سپس با سمت مخالف تکرار کنید.