اَبداکشن با کش ورزشی

نام انگلیسی: Band Hip Adductions
سایر نام ها:

تصاویر اَبداکشن با کش ورزشی

آموزش حرکت اَبداکشن با کش ورزشی

  1. کش مخصوص تمرین را در نقطه ای محکم متصل کنید. از سمت چپ در آن محل قرار گرفته و کش تمرینی را دور ناحیه قوزک پا قرار دهید. مطمئن شوید به اندازه کافی از محل فاصله دارید تا در کش احساس کشیدگی کنید. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  2. حال با صاف نگه داشتن زانو، پای چپ خود را به سمت پای راست حرکت دهید، سپس به نقطه شروع بازگشته و به تعداد مطلوب تکرار کنید، سپس پا را عوض کنید.