جلوبازو دمبل نشسته

نام انگلیسی: Seated Dumbbell Curl
سایر نام ها:

تصاویر جلوبازو دمبل نشسته

آموزش حرکت جلوبازو دمبل نشسته

1. در حالی که در هر دو دست دمبلی را گرفته اید بر روی صندلی بنشینید، آرنج ها باید در کنار بدن قرار داشته باشند.
2. کف دست ها را به گونه ای بچرخانید که به سمت بدن باشند، ای نقطه شروع شما خواهد بود.
3. در حالی که بازوها را ثابت نگه داشته اید، نفس خود را بیرون داده و دمبل ها را بالا ببرید، تا محلی که جلوبازوها کاملا منقبض شده و دمبل ها در سطح شانه هستند آن ها را بالا ببرید، در بالاترین نقطه لحظه ای مکث کرده سپس نفس خود را داخل کشیده و دمبل ها را به آرامی به نقطه شروع بازگردانید.