جلوبازو هالتر معکوس

نام انگلیسی: Reverse Curl Exercise
سایر نام ها:

تصاویر جلوبازو هالتر معکوس

آموزش حرکت جلوبازو هالتر معکوس

1. جلوبازو هالتر معکوس را به شما نشان خواهم داد، این تمرین عضله براکیالیس و همچنین براکیورادیالیس که این درون ساعد است را درگیر خواهد کرد، بنابراین مزیت جانبی این تمرین این است که عضلات ساعد را نیز تقویت خواهد کرد، بسیارخوب شما باید، فاصله پاهای من به اندازه عرض شانه است، فاصله دست هایم نیز به اندازه عرض شانه است، و همان طور که مشاهده می کنید، انگشتانم روی هالتر قرار گرفته اند، زیرا در جلوبازو هالتر برخلاف این حالت است، بنابراین دست ها روی هالتر قرار گرفته اند، سعی کنید آرنج ها تا جای ممکن به بدن چسبیده باشند، و شما باید وزنه را بالا ببرید، به خاطر داشته باشید این عضله به اندازه جلوبازو قوی نیست بنابراین باید از وزنه سبک تری استفاده کنید.

2. بنابراین وزنه را بالا برده، مکث کنید، و در هنگام پایین بردن، وزنه را کنترل کنید.