جلو بازو دمبل لاری

نام انگلیسی: Two-Arm Dumbbell Preacher Curl
سایر نام ها:

تصاویر جلو بازو دمبل لاری

آموزش حرکت جلو بازو دمبل لاری

  1. دمبل ها را در دست گرفته و نیمه بالای دست های خود را بر روی میز لاری یا شیب دار قرار دهید. دمبل ها باید با سرشانه ها در یک راستا باشند. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  2. حال، همزمان با انجام عمل دم، به آرامی دمبل ها را تا جایی که ماهیچه جلو بازو کاملاً کشیده شود، پایین ببرید.
  3. سپس، همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) با استفاده از ماهیچه جلو بازو، وزنه ها را به نقطه شروع بازگردانید.
  4. برای افزایش تأثیر تمرین، در بالاترین نقطه، ماهیچه جلو بازو را منقبض کنید.