دستگاه جلوبازی لاری

نام انگلیسی: Machine Preacher Curls
سایر نام ها: Machine Biceps Curls,Preacher Curl

تصاویر دستگاه جلوبازی لاری

آموزش حرکت دستگاه جلوبازی لاری

  1. بر روی دستگاه جلوبازو لاری بنشینید. نیمه بالای دست های خود را بر روی پَد قرار داده و دسته ها را به گونه ای که کف دست ها به سمت بالا باشد بگیرید, دقت کنید که آرنج ها روی پَد قرار داشته باشند. این نقطه شروع شما خواهد بود. 
  2. حال همزمان با بیرون دادن نفس، با استفاده از جلوبازو دسته ها را بالا بیاورید, در کل مدت انجام این حرکت نیمه بالای دست ها باید ثابت روی پَد قرار داشته باشد,
  3. زمانی که به بالاترین نقطه حرکت رسیدید، همزمان با داخل کشیدن نفس، دسته ها را به آرامی به نقطه شروع بازگردانید.