دیپ سینه

نام انگلیسی: Chest Dips
سایر نام ها: سینه با دیپ

تصاویر دیپ سینه

آموزش حرکت دیپ سینه

  1. برای قرار گرفتن در نقطه شروع بر روی دستگاه قرار بگیرید، اما دست ها را کامل قفل نکنید.
  2. همزمان با انجام عمل دَم (داخل کشیدن نفس) به آرامی پایین بروید. دقت کنید زاویه بدن باید کمتر از 45 درجه باشد.
  3. آرنج خود را باید کمی به عقب متمایل کنید
  4. تا نقطه ای که احساس کشش در ماهیچه سینه کنید ادامه دهید. سپس همزمان با انجام عمل باز دَم (بیرون دادن نفس) با استفاده از ماهیچه سینه خود را به نقطه شروع برگردانید.
  5. همچنین برای گرفتن بهترین نتیجه از انجام این تمرین در بالاترین نقطه ماهیچه را منقبض کنید.

نکته ها:

  • اگر بار اول است که این حرکت را انجام می دهید و قدرت کافی برای انجام صحیح و کامل حرکت را ندارید می توانید از کمک استفاده نمایید.
  • ورزشکاران حرفه ای می توانند با نگه داشتن وزنه در میان پاهای خود، این حرکت را به صورت سنگین تر انجام دهند.