زیربغل سیمکش تک دست روی زانو

نام انگلیسی: Kneeling Single-Arm High Pulley Row
سایر نام ها:

تصاویر زیربغل سیمکش تک دست روی زانو

آموزش حرکت زیربغل سیمکش تک دست روی زانو

  1. یک دست را به سیمکشی که در بالاترین نقطه قرار دارد متصل کنید، سپس وزنه خود را انتخاب کنید، در حالی که سیمکش را با یک دست به صورت کشیده گرفته اید در مقابل سیمکش زانو بزنید.
  2. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  3. در حالی که در نقطه شروع کف دست به سمت جلو است با خم کردن آرنج وزنه را به سمت تنه خود پایین بکشید و تیغه سرشانه را به سمت عقب مایل کنید، در حین انجام این کار مچ خود را بچرخانید تا در پایان حرکت کف دست به سمت بدن شما باشد، پس از مکثی مختصر به نقطه شروع بازگردید.