سرشانه دمبل تک دست

نام انگلیسی: Dumbbell One-Arm Shoulder Press
سایر نام ها: Single Dumbbell Press,شرشانه پرس دمبل

تصاویر سرشانه دمبل تک دست

آموزش حرکت سرشانه دمبل تک دست

  1. در حالی که دمبل ها را در کنار بدن خود نگه داشته اید بایستید. یک دمبل را تا شانه بالا ببرید. حال دمبل را در موقعیتی قرار دهید که دست شما زاویه ای نود درجه تشکیل دهد و آرنج در کنار بدن باشد. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  2. حال همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) دمبل را تا جایی که دست کامل کشیده شود بالا ببرید
  3. پس از مکثی مختصر در بالاترین نقطه، همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) دمبل را به آرامی به نقطه شروع باز گردانید.
  4. این حرکت را به تعداد تکرار مطلوب خود با یک دست انجام داده و سپس بلافاصله با دست دیگر آن را انجام دهید.