سرکول با هالتر

نام انگلیسی: Upright Barbell Row
سایر نام ها: Upright Rows

تصاویر سرکول با هالتر

آموزش حرکت سرکول با هالتر

  1. هالتر لاری یا معمولی را در حالی که کف دست ها به سمت بدن است، در دست بگیرید. فاصله دست باید اندکی از عرض شانه کمتر باشد. هالتر باید بر روی قسمت بالای ران قرار گرفته و دست ها کشیده و آرنج ها اندکی خم باشند. کمر نیز باید صاف باشد. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  2. حال همزمان با انجام عمل بازدم با استفاده از سرشانه ها، هالتر را تا نزدیک چانه ها بالا ببرید. هالتر را در هنگام بالا بردن نزدیک بدن نگه دارید. آرنج ها همیشه باید بالاتر از سطح ساعدها قرار داشته باشند.
  3. فراموش نکنید که همیشه بالاتنه را ثابت نگه داشته و در بالاترین نقطه لحظه ای مکث کنید.
  4. حال، هم زمان با انجام عمل دم، به آرامی به نقطه شروع بازگردید.