سوئِند پرس (پرس میانه سینه)

نام انگلیسی: Svend Press
سایر نام ها:

تصاویر سوئِند پرس (پرس میانه سینه)

آموزش حرکت سوئِند پرس (پرس میانه سینه)

صاف بایستید و سینه را بالا و سرشانه ها را عقب نگه دارید، قوس طبیعی ستون فقرات خود را حفظ کنید، زانوها نباید قفل و فاصله پاها به اندازه عرض لگن باشند، به صورت کاملا متقارن، دو صفحه وزنه را در مقابل خود نگه داشته و به یکدیگر فشار دهید، کف دست ها رو به یکدیگر و دست ها در حدود ارتفاع سرشانه ها باشند، دست ها را در مسیری افقی و مستقیم در مقابل خود جلو ببرید، سپس صفحه وزنه ها را به سمت سینه خود بازگردانید، به تعداد مطلوب، تکرار کنید.