شنا پشت بازو

نام انگلیسی: Push-Ups - Close Triceps Position
سایر نام ها: Pushups - Close Triceps Position

تصاویر شنا پشت بازو

آموزش حرکت شنا پشت بازو

  1. در حالی که فاصله دست ها کمتر از شانه است روی دست ها به حالت شنا قرار بگیرید. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  2. حال همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) خود را تا نزدیک ترین جایی که سینه شما زمین را لمس نکند پایین ببرید.
  3. سپس با استفاده از ماهیچه های پشت بازو و سینه به نقطه شروع بازگردید.