طناب کش

نام انگلیسی: Band Pull Apart
سایر نام ها:

تصاویر طناب کش

آموزش حرکت طناب کش

  1. در حالی که طناب را با دو دست گرفته اید، آن را در مقابل خود نگه دارید.
  2. حال، دست ها را باز کرده و مانند تمرین فلای از پشت، دست ها را تا کنار بدن ببرید. دست و آرنج ها را کاملا کشیده نگه دارید و طناب را به سینه نزدیک کنید. دقت کنید که در حین انجام تمرین شانه ها را متمایل به سمت عقب نگه دارید.
  3. در حالت کشیدگی کامل، لحظه ای مکث کرده و به آرامی به نقطه شروع بازگردید.