فوم رولینگ روی پیریفورمیس

نام انگلیسی: Piriformis-SMR
سایر نام ها: Foam Roll Piriformis,Myofascial Release Piriformis,Foam Roll Glutes

تصاویر فوم رولینگ روی پیریفورمیس

آموزش حرکت فوم رولینگ روی پیریفورمیس

  1. باسن خود را روی فوم رولر قرار دهید, زانو را خم کرده و پای خود را به گونه ای روی پای دیگر قرار دهید که قوزک آن پا بالای پای زیرین قرار داشته باشد. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  2. حال وزن خود را روی سمتی که پای آن روی پای دیگر است قرار دهید و روی فوم رولر شروع به حرکت کنید تا در ماهیچه سُرینی (باسن) خود احساس فشار کنید.