فیس پول

نام انگلیسی: Face Pull
سایر نام ها:

تصاویر فیس پول

آموزش حرکت فیس پول

  1. در حالی که سیمکش در نقطه بالا قرار دارد و طناب یا دسته های دوتایی (دوآل) به آن متصل است، روبه سیمکش بایستید.
  2. وزنه را مستقیماً به سمت صورت خود بکشید و در این حین دست ها را از یکدیگر باز کنید.
  3. دست ها را موازی با سطح زمین نگه دارید.