لانج با دمبل از عقب

نام انگلیسی: Dumbbell Rear Lunge
سایر نام ها:

تصاویر لانج با دمبل از عقب

آموزش حرکت لانج با دمبل از عقب

  1. در حالی که دمبل ها را در دست و در کنار بدن گرفته اید کاملا صاف بایستید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  2. حال همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) با پای راست یک قدم به عقب بردارید. در حین پایین آوردن کفل، پای چپ شما باید ثابت باقی بماند. اجازه ندهید زانو از خطی که شصت پا روی آن قرار دارد پایین تر رود. بالاتنه خود را کاملا صاف نگه دارید.
  3. زمانی که به پایین ترین نقطه حرکت رسیدید، همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) به آرامی به نقطه شروع بازگردید.
  4. برای فشار بیشتر بر روی ماهیچه باسن، تعادل خود را روی پاشنه پای ثابت قرار دهید.