هاک ایستاده

نام انگلیسی: Hack Squat
سایر نام ها: Hack Squats,هاگ اسکوات

تصاویر هاک ایستاده

آموزش حرکت هاک ایستاده

  1. قسمت پشت بالاتنه خود را روی دستگاه قرار داده و سرشانه ها را زیر قسمت تعیین شده در دستگاه قرار دهید.
  2. فاصله پاها باید به اندازه سرشانه باشد و شصت ها کمی به سمت بیرون متمایل شوند.
  3. در تمام مدت حرکت، سر خود را به سمت بالا نگه دارید و کمر را به دستگاه بچسبانید.
  4. دسته را بگیرید و آن را از حالت قفل خارج کنید.
  5. سپس بدون قفل کردن زانو ها، پاهای خود را صاف کنید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  6. همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس)، زانو ها را خم کرده و به آرامی پایین بروید.
  7. در تمام مدت انجام حرکت بدن را صاف، سر خود را بالا و کمر خود را به دستگاه بچسبانید.
  8. تا نقطه ای که زاویه بین جلو پا و ساق کمتر از نود درجه شود پایین بروید. حال همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) وزنه را به آرامی با وارد کردن فشار از ناحیه پاشنه پا بالا ببرید، پاها را صاف کنید و به نقطه شروع بازگردید.