پرس بالاسینه دمبل

نام انگلیسی: Incline Dumbbell Press
سایر نام ها:

تصاویر پرس بالاسینه دمبل

آموزش حرکت پرس بالاسینه دمبل

  • پرس بالاسینه دمبل
  • روی میز شیبدار دراز بکشید، دمبل های را با دست، روی پاهای خود قرار دهید. کف دست های شما باید روبروی یکدیگر باشند. از زانوهای خود برای بالا بردن وزنه ها استفاده کنید.
  • دست ها را بالا برده و دمبل ها را موازی خط سرشانه به گونه ای که زاویه آرنج ها 90 درجه باشد نگه دارید. این  نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  • دست ها را بالا برده و دمبل ها را به یکدیگر نزدیک کنید، به گونه ای که دست ها نسبت به زمین عمود باشند. اين قسمت از حرکت بايد همراه با عمل بازدم (بیرون دادن نفس) باشد.
  • پس از مکثی مختصر در بالاترین نقطه هزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) به نقطه شروع بازگردید.
  •  
  •  
  •  
  •