پرس زیر سینه دستگاه

نام انگلیسی: Leverage Decline Chest Press
سایر نام ها: Hammerstrength Decline Chest Press

تصاویر پرس زیر سینه دستگاه

آموزش حرکت پرس زیر سینه دستگاه

  1. وزنه مناسب بر روی دستگاه قرار داده و صندلی را در ارتفاع مناسب با قد خود تنظیم کنید. در شروع حرکت، دسته ها باید در کنار ماهیچه های زیر سینه باشند. دست و سینه شما باید به سمت بالا و سرشانه ها به سمت عقب باشند. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  2. دسته ها را به سمت جلو فشار دهید. پس از مکثی مختصر در بالاترین نقطه، وزنه را تا حدود نقطه شروع حرکت برگردانید. بدین وسیله فشار ناشی از حرکت تا پایان ست بر روی ماهیچه قرار خواهد داشت.
  3.  
  4.  
  5.