پرس سرشانه دستگاه

نام انگلیسی: Machine Shoulder (Military) Press
سایر نام ها: Overhead Press,Shoulder Press

تصاویر پرس سرشانه دستگاه

آموزش حرکت پرس سرشانه دستگاه

  1. بر روی دستگاه پرس سرشانه بنشینید. دستگیره های کنار خود را گرفته، آرنج ها را خم و در یک راستا با بالاتنه خود، نگه دارید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  2. همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) دستگیره ها را با صاف کردن دست ها، بالا ببرید.
  3. در بالاترین نقطه لحظه ای مکث کرده، سپس همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) دستگیره ها را به نقطه شروع بازگردانید.