پرش روی جعبه

نام انگلیسی: Box Jump (Multiple Response)
سایر نام ها: front box jump

تصاویر پرش روی جعبه

آموزش حرکت پرش روی جعبه

  1. با فاصله حدود یک دست در مقابل یک جعبه بایستید. دست ها باید در کنار بدن و پاها کمی خم باشند. برای نیروی پرش اولیه از دست ها استفاده کنید.
  2. به سمت جلو روی جعبه بپرید به صورتی که هردوپای شما همزمان روی جعبه قرار بگیرد.
  3. بلافاصله به نقطه شروع بازگشته و این روند را تکرار کنید.