پشت بازو دمبل همزمان از بالای سر

نام انگلیسی: Overhead Dumbbell Triceps Extension
سایر نام ها:

تصاویر پشت بازو دمبل همزمان از بالای سر

آموزش حرکت پشت بازو دمبل همزمان از بالای سر

1. یک دمبل را با هر دو دست گرفته و بایستید، سپس وزنه را بالا برده و در حالی که آرنج ها خم هستند، آن را پشت گردن نگه دارید، کف دست های شما باید زیر بالای دمبل قرار داشته باشد، این محل شروع است.

2. اکنون همزمان با بیرون دادن نفس، با استفاده از عضلات پشت بازو دمبل را تا جایی که دست ها صاف شوند بالا ببرید، انقباض را برای یک لحظه حفظ کرده، سپس وزنه را به آرامی به نقطه شروع بازگردانید، در مدت انجام این تمرین تنها ساعدها باید متحرک باشند، بنابراین مطمئن شوید دیگر اعضا بدون حرکت باقی می مانند.