Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 13

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 13

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 13

هفته اول، روز 3

اکتیو ریکاوری

هفته اول، روز 3


پس از تمرین بسیار سخت دیروز، امروز باید استراحت کنید، اما استراحتی که همراه با انجام تمرینات هوازی باشد. تمرینات زیادی وجود دارد که می توانید انجام دهید، از جمله یوگا، پیاده روی، تمرینات رزمی با شدت پایین و یا هر تمرین دیگری که مانع از ریکاوری بدن شما نشود. زیرا هدف شما آماده کردن بدنتان برای انجام تمرینات فردا است.

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG