Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 13

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 13

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 13

هفته دوم، روز 10

اکتیو ریکاوری

هفته دوم، روز 10


انجام تمرینات هوازی در روزهای استراحت یکی از بهترین روش های استراحت دادن بدن است. زیرا علاوه بر بازسازی، به بدن خود اجازه می دهید که از فواید انجام تمرینات هوازی بهره مند شود.

تمرینات زیادی وجود دارد که می توانید انجام دهید از جمله یوگا، پیاده روی، تمرینات رزمی با شدت پایین و یا هر تمرین دیگری که مانع از ریکاوری بدن شما نشود. زیرا هدف شما آماده کردن بدنتان برای انجام تمرینات فردا است.

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG