Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 13

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 13

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 13

هفته سوم، روز 21

استراحت

هفته سوم، روز 21


امروز را صرف استراحت و آموزش ستون بعدی برنامه فیزیک مدرن یعنی ماهیچه ای شدن کنید.

با اینکه ماهیچه ای شدن و قدرت بدنی با یکدیگر در ارتباط می باشند، اما مباحث متفاوتی هستند. بسیاری از افراد در عین داشتن قدرت بدنی بسیار بالا، بدنی ماهیچه ای ندارند. در حالی که بسیاری نیز با اینکه بدنی ماهیچه دارند، قدرت بدنی پایینی دارند.

در این برنامه به هر دوی این موارد کاملا رسیدگی خواهد شد و با انجام تمرینات ویژه ای، بدنی قوی تر و ماهیچه ای تر خواهید داشت.

در روز استراحت خود را به بررسی برنامه تغذیه و آماده سازی آن برای هفته آینده بپردازید. فراموش نکنید تغذیه سالم و کامل برای تکمیل فرآیند ماهیچه سازی بسیار مهم است.

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG