Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 13

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 13

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 13

هفته چهارم، روز 24

اکتیو ریکاوری

هفته چهارم، روز 24


اگر تمرینات سنگین دیروز را به خوبی انجام داده باشید، باید امروز احساس کوفتگی در ماهیچه پاهای خود داشته باشید. لذا از زمان استراحت خود استفاده کنید تا بدنتان به طور کامل بازسازی و ریکاوری شود.

تمرینات زیادی وجود دارد که می توانید انجام دهید از جمله یوگا، پیاده روی، تمرینات رزمی با شدت پایین و یا هر تمرین دیگه ای که مانع از ریکاوری بدن شما نشود. زیرا هدف شما آماده کردن بدنتان برای انجام تمرینات فردا است.

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG