Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 13

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 13

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 13

هفته پنجم، روز 31

اکتیو ریکاوری

هفته پنجم، روز 31


آیا ماهیچه های بدنتان گرفته و کوفته است؟ اگر بله، این نشانه خوبی است و به این معنی است که در حال نتیجه گرفتن هستید. امروز را استراحت کنید تا بتوانید فردا دوباره تمرینات را شروع کنید.

تمرینات زیادی وجود دارد که می توانید انجام دهید از جمله یوگا، پیاده روی، تمرینات رزمی با شدت پایین و یا هر تمرین دیگه ای که مانع از ریکاوری بدن شما نشود. زیرا هدف شما، آماده کردن بدنتان برای انجام تمرینات فردا است.

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG