Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 13

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 13

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 13

هفته ششم، روز 37

تمرین پا

هفته ششم، روز 37


شما قبلاً این تمرینات پا را انجام داده اید و می دانید که می توانید آن را انجام دهید. پس وارد باشگاه شوید و زیر هالتر بروید.

امروز دیگر خبری از تکرارهای 1/4 نیست. اما در عوض از شما می خواهم که روی زمان پایین رفتن تمرکز بگذارید. 4 ثانیه باید طول بکشد تا از حالت ایستاده به پایین ترین نقطه بروید! بله، سخت است. اما باید سخت باشد!

اگر هر هفته خود را با میزان وزنه ها در حرکت اسکوات به چالش کشیده اید، پس باید با مقداری فشار به راحتی کنار بیایید. این چیزی است که بدن مدرن می گوید: به چالش کشیدن خود ادامه دهید و هر روز بهتر از دیروز شوید.

روز 37: پا
1

اسکوات

4 ست 6 تکرار


میزان استراحت: بین هر ست 3 دقیقه استراحت کنید.

سوپرست:
2

ددلیفت تک پا

3 ست 6 تکرار (هر پا)


اسپلیت اسکوات بلغاری

3 ست 6 تکرار


میزان استراحت: بین هر ست 2 دقیقه استراحت کنید.

جاینت ست:
3

پرس پا

3 ست 6 تا 8 تکرار


پشت پا نشسته

3 ست 6 تا 8 تکرار


جلو پا دستگاه

3 ست 6 تا 8 تکرار


هاک ایستاده

3 ست 6 تا 8 تکرار


میزان استراحت: پس از انجام هر حرکت می توانید 30 ثانیه استراحت کنید. البته این زمان معادل با مدت زمان لازم برای قرار گرفتن روی دستگاه بعدی و آماده شدن برای انجام تمرین است. پس از انجام هر جاینت ست 2 دقیقه استراحت کنید.

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG