Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 13

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 13

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 13

هفته هفتم، روز 49

استراحت

هفته هفتم، روز 49


داشتن بدنی متعادل، متناسب، حجیم و قوی، شما را به ورزشکاری واقعی تبدیل می کند و به شما بدنی چند بُعدی می دهد.

سال ها قبل از آنکه به بدنسازی مشغول شوم، فردی ورزشکار بودم. بسیاری از افراد تنها برای داشتن ظاهری متناسب ورزش می کنند، اما هدف من همیشه این بود که سریع تر بدوم، ارتفاع بیشتری بپرم و تحرک بیشتری داشته باشم تا در نهایت ورزشکاری بهتر باشم. تا به امروز هیچ وقت فراموش نکرده ام که این تمرینات پایه اصلی بدن امروز من را ساخته اند و در وضعیت فعلی انجام آن ها باعث رشد و پیشرفت هرچه بیشتر ظاهر و تناسب اندام من می شود.

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG