Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 13

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 13

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 13

هفته هشتم، روز 55

پا و پلی متریک

هفته هشتم، روز 55


تمرینات پلی متریک به شما اجازه می دهند قابلیت ماهیچه های خود را ببینید. بنابراین سعی کنید تمرینات امروز را با سرعت و شدتی بیشتر انجام دهید.

آیا از انجام تمرینات پرشی لذت می برید؟ انجام چنین تمریناتی برای حفظ تعادل و تناسب در بدن شما بسیار ضروری است.

پس از انجام تمرینات پلی متریک، جاینت ست را با توان هرچه بیشتر انجام دهید. زیرا تمرینات آن به هیپوترافی و رشد ماهیچه های شما کمک خواهد کرد.

روز 55: پا
سوپر ست:
1

ددلیفتِ سومو

4 ست 3 تکرار (در پایین ترین نقطه مکث کنید سپس با شدت به بالا برگردید.)


طناب کش

4 ست 5 تکرار


میزان استراحت: پس از انجام هر سوپر ست، 90 ثانیه استراحت کنید.

سوپر ست:
2

لانچ برعکس با هالتر

4 ست 3 تکرار (هر پا)


پرش روی جعبه

4 ست 2 تکرار


میزان استراحت: پس از انجام هر سوپر ست، 90 ثانیه استراحت کنید.

جاینت ست:
3

پرس پا

3 ست 15 تکرار


پشت پا نشسته

3 ست 15 تکرار


جلو پا دستگاه

3 ست 15 تکرار


راه رفتن همراه با لانج

3ست 16 قدم (هر پا 8 تکرار)


میزان استراحت: بین هر تمرین می توانید 30 ثانیه استراحت کنید. البته این زمان معادل با مدت زمان لازم برای قرار گرفتن روی دستگاه بعدی و آماده شدن برای انجام تمرین است. پس از انجام هر جاینت ست، 2 دقیقه استراحت کنید. وزنه ها را به گونه ای انتخاب کنید که در بازه تعداد تکرار مشخص شده، به حد ناتوانی برسید.


BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG