Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 13

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 13

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 13

هفته هشتم، روز 56

استراحت

هفته هشتم، روز 56


به شما تبریک می گوییم. شما این برنامه تمرین را با موفقیت به پایان رسانده اید. هدف بعدی شما چیست؟

در این مرحله باید احساس غرور کنید. زیرا هرکسی توانایی تکمیل یک برنامه ورزشی را ندارد، چه برسد به اینکه بخواهد آن را با چنین شدت و نظمی انجام دهد. پس از هشت هفته تمرین و تمرکز زیاد، مطمئن هستم که می توانید به راحتی نتیجه زحمات خود را ببینید.

اما امروز پایان نیست، امروز باید تصمیم بگیرید هدف بعدی شما چیست؟ زیرا هدف اصلی این برنامه تمرین آماده سازی بدن شما برای داشتن بدنی متناسب و سالم برای تمام عمر است، هدفی که در ابتدای راه آن هستید.

اگر از انجام این برنامه لذت برده اید، می توانید به راحتی آن را دوباره و از اول شروع کنید. اما اگر تمایل دارید می توانید برنامه های دیگر رویال بادی را امتحان کنید.

در هر صورت اهداف جدیدی برای خود مشخص کنید، مطالعات خود را بیشتر کنید و دست از تلاش برندارید. تا رسیدن به بدن رویایی خود در کنار شما هستیم.

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG