هفته دوم، روز 14

استراحت

هفته دوم، روز 14


امروز روز استراحت شماست بنابراین از هرگونه استرس و فشار کاری خود را دور کرده و به خوبی استراحت کنید.

زمانی که آرنولد وارد دنیای سینما با حضور در فیلم "کونانِ بربر" شد، بزرگ ترین و معروف ترین بدنساز دنیا بود. اما خارج از دنیای بدنسازی هنوز دو مرد دیگر حضور داشتند که آرنولد در کنار آن ها مانند گنجشکی بیش نبود. نام این دو نفر ویلت چم برلین و آندره غول بود که در کنار آرنولد در فیلم کونان بربر نقش آفرینی کردند.

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG