هفته سوم، روز 21

استراحت

هفته سوم، روز 21


امروز روز استراحت شماست بنابراین مانند آرنولد استراحت کنید، تفریح کنید و به کارهای مورد علاقه خود بپردازید.

در هفته ای که گذشت مانند آرنولد سخت تمرین کردید اما امروز دیگر نیازی به انجام تمرینات بدنسازی نیست. اگر می توانید بیش از حد معمول بخواب یا سعی کنید بعد از ظهر چرت کوتاهی بزنید.

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG