هفته چهارم، روز 23

سرشانه، بازو، شکم

هفته چهارم، روز 23


آرنولد به اندازه ای قدرت داشت که بتواند عقاید تکراری و حاکم بر جامعه را کنار بزند و او این کار را در حالی انجام داد که لبخند بر لب داشت. در ادامه با سخنان لو فریگو در مورد فیگور تاریخی آرنولد آشنا خواهید شد.

سخنان بسیاری در مورد اینکه آرنولد چگونه توانست در مسابقات مستر المپیاد در سال 1975 حریف خود یعنی او فریگو را شکست بدهد گفته شده است. اما پیش از آنکه او حریف ورزشی آرنولد باشد، شخصی بود که او را ستایش می کرد.

لو فریگو می گوید آن شب آرنولد قهرمان مستر یونیورس شد اما لقب مستر المپیاد را به سرجیو الیویا واگذار کرد. اما هیچ اهمیتی نداشته زیرا آرنولد اولین قهرمانی بود که از نزدیک دیده بودم. همیشه حضور او بر روی صحنه بسیار باشکوه تر از پشت صحنه بود. اعتماد به نفس در چهره او موج می زد و فیگورهای او یکی از دیگری بهتر بودند.

  • آرنولد

موفقیت آرنولد به من نشان داد، که موفقیت در دنیای بدنسازی چه نتیجه ای برایم در پی خواهد داشت. زمانی که در زیرزمین خانه تمرینات بدنسازی انجام می دادم، در زمان ناهار، در دانشگاه و هر زمان دیگری که آزاد بودم همیشه در رویایی موفقیت و قهرمانی به سر می بردم. همیشه با خودم می گفتم آرنولد در زمان قدم نهادن بر روی صحنه، دیدن جمعیتی که نام او را فریاد می زنند چه حسی پیدا می کند. زمانی که او فیگور بازوی راست خود را می گرفت تمام حضار از شگفتی و تفکیک عضله های او سکوت می کردند.

بارها و بارها به خود می گفتم من نیز چنین حسی را می خواهم. آنقدر غرق رویایی موفقیت بودم که حتی یک روز نیز تمرینات بدنسازی خود را نادیده نمی گرفتم.

آیا شما نیز بازوهایی می خواهید که باعث شود جمعیت از دیدن آن سکوت کند؟ بنابراین امروز برنامه بدنسازی آرنولد و لو را دنبال کنید.

روز 23: سرشانه، بازو، شکم
1

کلین اند پرس

4 ست، 20، 15 12، 10 تکرارسوپرست:
2

پرس سرشانه دمبل ایستاده

4 ست، 20، 15 12، 10 تکرار


نشر از جلو دمبل

4 ست، 20، 15 12، 10 تکرارسوپرست:
3

نشر از بغل

4 ست، 20، 15 12، 10 تکرار


سرکول با هالتر

4 ست، 20، 15 12، 10 تکرار4

جلوبازو هالتر

4 ست، 20، 15 12، 10 تکرارسوپرست:
5

جلو بازو دمبل روی میز شیبدار

4 ست، 20، 15 12، 10 تکرار


جلوبازو تمرکزی

4 ست، 20، 15 12، 10 تکرار6

پرس سینه دست جمع

4 ست، 20، 15 12، 10 تکرارسوپرست:
7

اسکال کراشر با میله لاری

4 ست، 20، 15 12، 10 تکرار


پشت بازو دمبل ایستاده

4 ست، 20، 15 12، 10 تکرارسوپرست:
8

چرخش مچ (کف دست به سمت بالا)

4 ست، 20، 15 12، 10 تکرار


چرخش مچ (کف دست به سمت پایین)

4 ست، 20، 15 12، 10 تکرار9

دراز نشست روی میز شیبدار

5 ست 25 تکرار

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG