هفته ششم، روز 42

استراحت

هفته ششم، روز 42


روز استراحت! این زمانی برای استراحت، تجدید قوا و فکر کردن به تمرینات هفته آینده از برنامه بدنسازی آرنولد است. حتی اگر فکر می­ کنید همه چیز را در مورد آرنولد می دانید، ممکن است امروز شگفت زده شوید.

شما شش هفته از برنامه بدنسازی آرنولد را با موفقیت پشت سر گذاشته اید و امروز برای استراحت است. استراحت کنید، بخورید اما زیاده روی نکنید. تنها دوازده جلسه تمرین بدنسازی باقی مانده است.

هفته گذشته ما در اولین آگهی بازرگانی آرنولد مشاهده کردیم که تنها حضور کوچکی در تبلیغ خودروی شورولت بود. علی رغم اینکه در اوایل آرنولد فردی شناخته شده در زمینه تبلیغات در آمریکا نبود، در ژاپن او را تمامی رسانه ها می شناختند. او در تبلیغات مختلفی از جمله قهوه، نودل و نوشیدنی های مختلف شرکت کرده است.

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG