آپرایت رو تک دمبل

نام انگلیسی: Dumbbell One Arm Upright Row
سایر نام ها:

تصاویر آپرایت رو تک دمبل

آموزش حرکت آپرایت رو تک دمبل

1. یک دمبل را در دست گرفته و بایستید، دست شما باید از ناحیه آرنج کمی خمیده و در مقابل شما قرار داشته باشد، مطمئن شوید کمر صاف، دمبل روی ران و کف دست به سمت بدن قرار گرفته است، این محل شروع شما است.

2. اکنون نفس را بیرون داده و با استفاده از عضلات سرشانه دمبل را بالا ببرید، در هنگام بالا بردن، دمبل باید نزدیک به بدن باقی بماند، تا محلی که دمبل تقریبا با چانه در یک راستا قرار بگیرد آن را بالا ببرید، آرنج باید حرکت را هدایت کرده و همیشه بالاتر از ساعد قرار داشته باشد، مطمئن شوید بالاتنه ثابت است، و در انتهای دامنه حرکت لحظه ای مکث کنید، سپس نفس را داخل کشیده و به آرامی دمبل را به محل شروع بازگردانید.