اسپایدر کرال

نام انگلیسی: Spider Crawl
سایر نام ها:

تصاویر اسپایدر کرال

آموزش حرکت اسپایدر کرال

  1. به حالت شنا روی زمین قرار بگیرید، در حالی که پاها صاف و نزدیک به هم هستند، وزن خود را روی دستان و انگشتان پا تقسیم کنید، دست ها باید با زاویه نود درجه خم باشند.
  2. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  3. حرکت را با بلند کردن یک پا از روی زمین آغاز کنید.
  4. پا را به سمت بیرون چرخانده و زانو را تا جای ممکن به سمت آرنج حرکت دهید.
  5. پا را به نقطه شروع بازگردانید و با سمت مخالف تکرار کنید.