اسکال کراشر با دمبل

نام انگلیسی: Lying Dumbbell Tricep Extension
سایر نام ها: پشت بازو خوابیده دمبل

تصاویر اسکال کراشر با دمبل

آموزش حرکت اسکال کراشر با دمبل

  1. در حالی که دمبل ها را مقابل سرشانه خود نگه داشته اید، روی میز دراز بکشید. دست ها باید کاملا کشیده باشند و با بالاتنه یا زمین زاویه نود درجه تشکیل دهند. کف دست ها باید در مقابل یکدیگر و آرنج ها ثابت باشند. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  2. حال، همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) به آرامی دمبل ها را تا کنار گوش پایین ببرید. دقت کنید که نیمه بالای دست ها و آرنج ها ثابت باشند.
  3. سپس همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) با استفاده از ماهیچه های پشت بازو دمبل ها را به نقطه شروع باز گردانید.