اسکوات با دستگاه اسمیت

نام انگلیسی: Smith Machine Squat
سایر نام ها:

تصاویر اسکوات با دستگاه اسمیت

آموزش حرکت اسکوات با دستگاه اسمیت

  1. ابتدا میله را در ارتفاعی متناسب با قد خود قرار دهید, زمانی که ارتفاع مناسب را انتخاب کرده و وزنه بر روی میله قرار دادید, زیر میله قرار گرفته و آن را روی شانه های خود قرار دهید.
  2. در حالی که کف دست ها به سمت جلو استT با هر دو دست میله را بگیرید, میله را همزمان با صاف کردن پاها و بالاتنه، از جای خود آزاد کنید, فاصله پاها به اندازه عرض شانه و شصت ها کمی به سمت بیرون متمایل باشند. دقت کنید که در تمام مدت انجام حرکت سر بالا بوده و کمر صاف باشد. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  3. حال همزمان با داخل کشیدن نفس، به آرامی با خم کردن زانوها و حفظ صاف بودن گردن، وزنه را پایین ببرید, تا نقطه ای که ساق با ران زاویه نود درجه تشکیل دهد پایین بروید, مطمئن شوید که زانوها از راستای عمود نوک انگشتان پا جلوتر نروند.
  4. در نهایت همزمان با بیرون دادن نفس، میله را به نقطه شروع بازگردانید, با فشار وارد که به زمین از طریق قسمت توپی کف پا و صاف کردن زانوها میله را بالا ببرید,
  5. زمانی که تعداد تکرارها تمام شدند میله را در حالت قفل قرار دهید.