اسکوات بدون وزنه

نام انگلیسی: Bodyweight Squat
سایر نام ها: prisoner squat,air squat

تصاویر اسکوات بدون وزنه

آموزش حرکت اسکوات بدون وزنه

  1. در حالی که فاصله پاها به اندازه عرض شانه ها است بایستید. می توانید دستان خود را پشت سر قرار دهید. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  2. زانوها را خم کرده و بر روی پاها بنشینید. تا نقطه ای که می توانید پایین بروید و پس از آن به بالا برگردید. سر و سینه خود را بالا نگه دارید و در حین اسکوات زانوها را به سمت بیرون متمایل کنید.