اِستپ روی بِنچ

نام انگلیسی: Step-up with Knee Raise
سایر نام ها:

تصاویر اِستپ روی بِنچ

آموزش حرکت اِستپ روی بِنچ

  1. در مقابل یک بِنچ یا جعبه در حالی که پاها نزدیک یکدیگر هستند بایستید. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  2. برای شروع حرکت، یک قدم برداشته و پای چپ خود را روی بِنچ قرار دهید و با فشار وارد کردن به آن بر روی بِنچ بایستید.
  3. پس از آنکه روی بِنچ ایستادید پای راست خود را تا جای ممکن بالا بیاورید.
  4. سپس برای پایین آمدن از روی بِنچ همین حرکت را به صورت برعکس انجام دهید.
  5. سپس همین روند را با پای مخالف انجام دهید.