بارفیکس دست جمع

نام انگلیسی: Chin-Up
سایر نام ها: Chinup,Chin Up

تصاویر بارفیکس دست جمع

آموزش حرکت بارفیکس دست جمع

  1. در حالی که کف دست ها به سمت بالاتنه و فاصله آن ها کمتر از عرض شانه ها است، دستگیره ها را بگیرید. سپس در حالی که دست ها در کشیدگی کامل هستند، بالاتنه را حدود 30 درجه به عقب متمایل کرده تا قوس کمی در کمر ایجاد شود و سینه به سمت بیرون متمایل گردد. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  2. همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) با حرکت دست ها و سرشانه، بالاتنه را تا جایی که بالا سینه کمی میله را لمس کند، به سمت بالا بکشید . در بالاترین نقطه بر منقبض کردن ماهیچه های پشت تمرکز کنید و آرنج ها را نزدیک به بدن نگه دارید.
  3. بالاتنه باید در هنگام انجام حرکت، کاملا ثابت باشد و تنها دست ها باید حرکت کنند. از ساعد تنها باید برای نگه داشتن میله استفاده کنید .
  4. پس از مکثی کوتاه در بالاترین نقطه همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) به آرامی به نقطه شروع حرکت باز گردید. در این نقطه دست ها و ماهیچه های زیر بغل کاملا کشیده هستند.