بارفیکس

نام انگلیسی: Pullups
سایر نام ها: Pull Up,Pull-Up

تصاویر بارفیکس

آموزش حرکت بارفیکس

  1. از بارفیکس در حالی که کف دست ها به سمت جلو است آویزان شوید. فاصله دست ها باید به اندازه سرشانه ها باشند. هر دو دست باید کاملا کشیده باشند.
  2. در حالی که قسمت پایین کمر خود را قوس داده اید، بالاتنه خود را حدود 30 درجه به عقب متمایل کرده و سینه را بالا نگه دارید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  3. حال، همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) تا جایی که سر از دست ها بالاتر رود، بالاتنه خود را به سمت بالا بکشید.
  4. در بالاترین نقطه بر منقبض کردن ماهیچه های سر شانه تمرکز کنید.
  5. پس از مکثی مختصر در بالاترین نقطه، همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) به آرامی در حالی که ماهیچه زیر بغل و دست ها کشیده هستند به نقطه شروع بازگردید.