تاک کرانچ

نام انگلیسی: Tuck Crunch
سایر نام ها:

تصاویر تاک کرانچ

آموزش حرکت تاک کرانچ

1. به پشت روی زمین دراز بکشید، دست ها می تواند روی یکدیگر و روی سینه قرار داشته باشند، در حالی که زانوها خمیده هستند، پاها را تا محلی که ران های شما نسبت به زمین عمود باشند بالا ببرید، این محل شروع شما خواهد بود.

2. اکنون نفس خود را بیرون داده و در حالی که فیله کمر به زمین چسبیده است، بالاتنه را بلند کنید، سپس نفس خود را داخل کشیده و به محل شروع بازگردید.