تو تاچ

نام انگلیسی: Toe Touchers
سایر نام ها:

تصاویر تو تاچ

آموزش حرکت تو تاچ

1. به پشت روی زمین دراز بکشید، دست ها باید در کنار بدن و کف دست ها به روی زمین قرار داشته باشند

پاها باید به یکدیگر چسبیده باشند، اکنون به آرامی پاهای خود را تا جایی که تقریبا با سطح زمین زاویه نود درجه تشکیل دهند، بالا ببرید، زانوها باید کمی خمیده و کف پاها با سطح زمین موازی باشند، دست ها را صاف کرده، بالا ببرید و در زاویه 45 درجه نسبت به سطح زمین قرار دهید، این محل شروع شما خواهد بود.

2. نفس خود را بیرون داده، به آرامی بالاتنه خود را بلند کرده و سعی کنید انگشتان پا را لمس کنید، سپس نفس خود را بیرون داده و به آرامی به محل شروع بازگردید، به یاد داشته باشید: دست ها باید صاف و به سمت انگشتان پا باشند.