تی بار با هالتر

نام انگلیسی: Bent Over Two-Arm Long Bar Row
سایر نام ها: T-Bar Row

تصاویر تی بار با هالتر

آموزش حرکت تی بار با هالتر

1. به یک سمت هالتر وزنه اضافه کنید، سمت دیگر هالتر را در گوشه دیوار یا زیر وزنه ای سنگین قرار دهید تا به سمت عقب سُر نخورد، تا جایی که بالاتنه با زمین موازی شوید خم شده و زا نووها را اندکی خم نگه دارید.
2. سپس هالتر را با هردو دست از ناحیه پشت وزنه بگیرید، این نقطه شروع شما خواهد بود.
3. حال با خم کردن آرنج ها، هالتر را مستقیم به سمت بالا بکشید، نفس خود را بیرون داده و هالتر را تا جایی که وزنه روی آن به سینه برسد بالا ببرید، همزمان با بالابردن وزنه ماهیچه پشت را منقبض کرده و در بالاترین نقطه حرکت لحظه ای مکث کنید.
4. بر روی حرکت دادن دست ها و تکان ندادن بدن تمرکز کنید، سپس به آرامی وزنه را به نقطه شروع بازگردا نید.
5. در هنگام پایین رفتن باید کشش خوبی را در زیربغل ها احساس کنید، دقت کنید که وزنه به زمین برخورد نکند.