تی بار

نام انگلیسی: T-Bar Row
سایر نام ها:

تصاویر تی بار

آموزش حرکت تی بار

  1. وزنه مناسب برای انجام تمرین خود را روی میله قرار دهید. در وضعیت مناسب قرار بگیرید، به گونه ای که دست ها با دستگیره ها زاویه 90 درجه داشته باشند. دقت کنید که حین انجام حرکت کمر شما صاف باقی بماند.
  2. سپس وزنه را از جای برداشته و در حالتی که دست ها کاملاً کشیده باشند، آن را نگه دارید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  3. با عقب کشیدن آرنج ها حرکت را آغاز کنید و سرشانه ها را به عقب متمایل کنید. وزنه را به سمت سینه خود بکشید.
  4. پس از مکثی مختصر در بالاترین نقطه حرکت به نقطه شروع بازگردید.