جلوبازو دمبل

نام انگلیسی: Dumbbell Bicep Curl
سایر نام ها: Dumbbell Curls

تصاویر جلوبازو دمبل

آموزش حرکت جلوبازو دمبل

  1. در حالی که دمبل ها را در دست گرفته اید صاف بایستید. آرنج ها را در کنار بدن در حالی که کف دست ها به سمت بدن است، نگه دارید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  2. حال با ثابت نگه داشتن قسمت بالای دست ها، همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) وزنه ها را به گونه ای چرخانده و بالا بیاورید که کف دست ها به سمت بالا متمایل شوند.
  3. تا نقطه ای که جلوبازوها کاملا منقبض شده و وزنه ها موازی سطح شانه قرار دارند، وزنه ها را بالا ببرید. در بالاترین نقطه لحظه ای مکث و ماهیچه جلوبازو را منقبض کنید.
  4. سپس همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) به آرامی وزنه ها را تا نقطه شروع پایین بیاورید.