جلوبازو دوبل با سیمکش

نام انگلیسی: Strength
سایر نام ها:

تصاویر جلوبازو دوبل با سیمکش

آموزش حرکت جلوبازو دوبل با سیمکش

1. قبل از شروع، مطمئن شوید قرقره های دستگاه در ارتفاعی بالای سر شما قرار دارند، در میانه دستگاه بایستید و در حالی که کف دست ها به سمت بالا هستند، دستگیره ها را بگیرید، دست های شما باید کشیده و آرنج ها کمی خم باشند، بازوهای شما باید با زمین موازی باشند، این محل شروع است.

2. اکنون نفس خود را بیرون داده و با استفاده از عضلات جلوبازو دستگیره ها را به سمت سرِ خود بکشید، در بالاترین محل از دامنه حرکت عضلات جلوبازو را منقبض کنید، انقباض را برای لحظه ای حفظ کنید، سپس همزمان با داخل کشیدن نفس، دست ها را به آرامی صاف کرده تا دستگیره ها به محل شروع بازگردند، این حرکت را تا پایات تعداد تکرارهای مشخص شده ادامه دهید.