جلوبازو عنکبوتی

نام انگلیسی: Dumbbell Spider Curl
سایر نام ها:

تصاویر جلوبازو عنکبوتی

آموزش حرکت جلوبازو عنکبوتی

1. بسیارخوب یک بنچ را در حالت شیبدار قرار می دهم، روی آن به شکم، در حالی که سینه من از انتهای آن آزاد است دراز می کشم، بنابراین مانعی در مقابل دست های من وجود نخواهد داشت، و محل شروع من جایی است که دمبل ها از انتها در کنار یکدیگر قرار دارند، در حالی که در تمام دامنه حرکت، آرنج ها را در محل خود ثابت نگه داشته ام، تا بالا عضلات را منقبض می کنم، در بالاترین محل مکث می کنم، و در هنگام پایین بردن وزنه را کنترل می کنم، دومرتبه بالا می برم، عضله را منقبض می کنم و همانطور که همیشه می گویم

اگر در بالاترین نقطه نتوانید وزنه را نگه دارید و کنترل کنید، بیش از اندازه سنگین است و باید وزنه سبک تری انتخاب کنید، تا بتوانید آن را کنترل کرده و روی فُرم تمرکز داشته باشید.